18. september 2008

Modus, toneart, modalitet/tonalitet
Harmonik (1)

Materiale

Klassisk musikteori og populærmusik – modus (pdf-dokument)

Moduseksempler i dagens undervisning (PowerPoint-dokument)

Forberedelse

1. Litteratur

I alt 16 sider…

2. Transskription & analyse

Lav en transskription af melodi og akkorder i Frankie Lymon & The Teenagers: Why do fools fall in love (1956). Det er bedst, hvis du når et helt vers, men bedre at du har bare lidt end ingenting. Når du mere, er det fint, men ikke så afgørende. Du behøver heller ikke at nærlytte så meget som til 11. september (All Shook Up) – bare noter melodien i store træk.

Prøv også at analysere melodi og akkorder i Why do fools fall in love. I første omgang blot beskrivende: Hvad sker der? Og så også mere: Hvordan kan det „forstås“ eller ses i forbindelse med en teori?

3. Litteratur – med vurdering

Læs Johannes Grønager, Poul Rønnefelt & Anders Aare: „Tonalitet og harmonik“, side 52-79 i Rockmusik i Tid og Rum. Forlaget Systime A/S, Århus, 2000. Prøv at vurdere deres tonalitetsbegreb. Det er en lidt sværere opgave, fordi der både skal læses og analyseres. Når du ikke at læse det, så kig i hvert fald på starten af kapitlet og skim resten kort.