2. oktober 2008

Form, tid & rum, metrik, harmonik (2)

Materiale

Tidslige forhold i populærmusik (pdf-dokument)

Vejledning

Der er mulighed for "løs" vejledning kl. 8.15-9.00 i lokale 7 (2. oktober 2008). Kom med computer-problemer, med din(e) transskription(er) eller med andet i relation til kurset, og så ser vi på det sammen.

Forberedelse

1. Litteratur

  • Læs Johannes Grønager, Poul Rønnefelt & Anders Aare: „Tid & rum“, side 15-19 i Rockmusik i Tid og Rum. Forlaget Systime A/S, Århus, 2000.
  • Læs Johannes Grønager, Poul Rønnefelt & Anders Aare: „Form – musikkens hus“, side 30-50 i Rockmusik i Tid og Rum. Forlaget Systime A/S, Århus, 2000.
  • Læs Jesper Juellund Jensen: „5. Grupperingsstruktur“, 35-46 i Tidslige forhold i populærmusik. Koncentrer dig nok en gang om hovedpointerne og skip/skim eventuelt nogle af de mere specielle tilfælde.
  • Genlæs eventuelt Johannes Grønager, Poul Rønnefelt & Anders Aare: „Tonalitet og harmonik“, side 52-79 i Rockmusik i Tid og Rum. Forlaget Systime A/S, Århus, 2000.

2. Transskription

Transskriber hovedtrækkene i Tammy Wynette: He Loves Me All The Way (1970) med henblik på en formal og rytmisk analyse af melodien. Fokuser på melodi og akkorder.