Introduktion

Analyse af pop/rock-numre

Kursets indhold er musikalsk analyse af numre/sange fra de seneste godt 50 års populærmusik.

Omdrejningspunktet vil være analyser af konkret musik, men kurset vil inddrage et bredt spektrum af relevant musikteori, herunder metoder til analyse af forskellige musikalske parametre som modalitet, rytme, harmonik, melodik, tekstur og sound. Analysemetodernes relevans, styrker og svagheder, implikationer m.v. diskuteres med henblik på opøvelse i at kunne arbejde kritisk reflekteret med dem.

Konkrete populærmusikalske normer eller stiltræk vil desuden indgå i kurset – dels generelle normer (fx melodirytmestrukturer og bluesmodus), dels mere specifikke normer for udvalgte stilarter/genrer.

Kurset forudsætter aktiv deltagelse og medvirken fra de studerende, og der kan påregnes ugentlige øvelser. Transskription udgør en væsentlig del af kurset, herunder drøftelse af dens formål og begrænsninger, diskussion af forskellige transskriptionsstrategier og praktiske øvelser.

Formidling af analyse vil som selvstændigt indhold indgå med stigende vægt i kursets forløb – herunder opøvelse af de studerendes kompetencer i forskellige formidlings- og undervisningsformer samt analyse af formidling af musikanalyse og musikteori, fx undervisningsmaterialer til gymnasiebrug eller lignende.

It vil blive inddraget i relevant omfang – som analyseredskab (fx spektralanalyse), som hjælpemiddel til transskription, som notationsværktøj (fx nodeskrivning), som reproduktionsværktøj (fx sequencer) og som præsentationsmiddel (fx PowerPoint).