30. oktober 2008

Schenker-analyse (fortsat)
Sound
Reproduktion som analysemetode
Opsamling

Forberedelse

1. Litteratur

  • Læs Johannes Grønager, Poul Rønnefelt & Anders Aare: „Sound“, side 103-131 i Rockmusik i Tid og Rum. Forlaget Systime A/S, Århus, 2000.

2. Reproduktion

  • Genindspil starten af Talk Talk: Life's What You Make It (1986). Det bedste er, hvis du foretager genindspilningen ved at taste tonerne ind på computer med et sequencer-program med efterfølgende justering af instrumentvalg, tonestyrke, volumen af hvert instrument o.s.v. Alternativt kan du spille stemmer ind via keyboard eller lignende.

3. Tænk også over …

De sidste fem gange er afsat til præsentationer fra jer studerende. Tænk over, hvilket nummer du vil analysere, og hvem du vil gøre det med (fx gruppe på 2-3 personer). Vi har aftalt så vidt muligt at analyse „guitar-baseret rock fra de sidste 20 år“.